Previous
Next

REGULAMIN XVIII KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

REGULAMIN XVIII KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie, z siedzibą przy ul. Szkolnej 48, 07-402 Lelis, tel. 29 7611077.
 2. Termin składania prac: 04.04.2022 r. (poniedziałek) do godz. 12:00
 3. Rozstrzygnięcie konkursu: 06.04.2022 r. (środa) do godz. 20:00
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§2. Przedmiot i cele konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej z wykorzystaniem roślinności niepodlegającej ochronie lub w całości z bibuły.
 2. Cele konkursu:
  • popularyzowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych,
  • kultywowanie tradycji kurpiowskiej,
  • pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej Kurpiów, materiałów i technik jej wykonania oraz form zdobienia,
  • rozwijanie kreatywności,
  • pobudzanie aktywności twórczej.

§3. Uczestnicy

 1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Lelis. W konkursie mogą wziąć udział twórcy indywidualni oraz zrzeszeni (klasy szkół podstawowych, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, sołectwa itp.).
 2. Jeden podmiot może zgłosić do konkursu tylko jedną palmę.

§4. Warunki udziału

 1. Akceptacja Regulaminu Konkursu i podpisanie oświadczeń będących załącznikiem Regulaminu.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest imię i nazwisko opiekuna oraz podpisane oświadczenie (praca zespołowa i indywidualna).
 3. Przytwierdzenie do pracy tabliczki zawierającej następujące informacje:
  • Imię i nazwisko, adres, numer telefonu autora (praca indywidualna),
  • Nazwa i adres szkoły, klasa i kontaktowy numer telefonu opiekuna (praca zespołowa SP),
  • Nazwa stowarzyszenia, koła, sołectwa oraz adres i kontaktowy numer telefonu (praca zespołowa).
 1. Prace wraz z papierową wersją oświadczenia należy składać pod adresem: CENTRUM KULTURY – BIBLIOTEKI i SPORTU W LELISIE, UL. SZKOLNA 48, 07-402 LELIS

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

§5. Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród

 1. Prace zostaną ocenione przez powołaną Komisję.
 2. Zgłoszone prace nie powinny być prezentowane wcześniej.
 3. Prace ocenione zostaną w 2 kategoriach: zespołowej oraz indywidualnej.
 4. Podczas oceny prac, Komisja zastosuje następujące kryteria oceny:
  • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
  • estetyka wykonania,
  • zwarta kompozycja i kolorystyka,
  • walory artystyczne pracy,
  • minimalna wysokość kwiatostanu 120 cm (liczona od początku zdobienia palmy).
 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe.
 2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

§6. Ogłoszenie wyników

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 04.2022 r. do godz. 20:00.
 2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie: ckbislelis.pl oraz na profilu FB.
 3. Nagrody finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy, wskazany przez Uczestnika w karcie zgłoszeniowej.
 4. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora
  oraz w Internecie.
 2. Złożone prace pozostają do dyspozycji Organizatora konkursu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECAMY

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

KONTAKT

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: kontakt@ckbislelis.pl

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

KONTAKT

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

Copyright © 2017-2023 Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie
Skip to content