Previous
Next

REGULAMIN XVII KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie, z siedzibą przy ul. Szkolnej 48, 07-402 Lelis, tel. 29 7611077.
 2. Termin składania prac: 20.03.2021 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu: 24.03.2021 r.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 2. Przedmiot i cele konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej z wykorzystaniem roślinności leśnej nie podległej ochronie lub całkowicie z bibuły.
 2. Cele konkursu:
  • popularyzowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych,
  • kultywowanie tradycji kurpiowskiej,
  • pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej Kurpiów, materiałów i technik jej wykonania oraz form zdobienia,
  • rozwijanie kreatywności,
  • pobudzanie aktywności twórczej.

§ 3. Uczestnicy

 1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Lelis. W konkursie mogą wziąć udział twórcy indywidualni oraz zrzeszeni (klasy szkół podstawowych, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, sołectwa).
 2. Jeden podmiot może zgłosić do konkursu tylko jedną palmę.

§ 4. Warunki udziału

 1. Akceptacja Regulaminu Konkursu i podpisanie oświadczeń będących załącznikiem Regulaminu.

  WZÓR OŚWIADCZENIA

 2. Przytwierdzenie do pracy tabliczki zawierającej następujące informacje:
  • Imię i nazwisko, adres, numer telefonu autora (praca indywidualna)
  • Nazwa i adres szkoły, klasa (praca zespołowa)
  • Nazwa stowarzyszenia, koła, sołectwa oraz adres i kontaktowy numer telefonu (praca zespołowa)
  • W przypadku osób niepełnoletnich, imię i nazwisko opiekuna oraz podpisane oświadczenie (praca zespołowa i indywidualna).
 1. Prace wraz z papierową wersją oświadczenia należy składać pod adresem:

CENTRUM KULTURY – BIBLIOTEKI i SPORTU W LELISIE

UL. SZKOLNA 48, 07-402 LELIS

§ 5. Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród

 1. Prace zostaną ocenione przez powołaną Komisję.
 2. Prace ocenione zostaną w 2 kategoriach: zespołowej oraz indywidualnej.
 3. Podczas oceny prac, Komisja zastosuje następujące kryteria oceny:
  • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
  • estetyka wykonania ,
  • kompozycja i kolorystyka
  • walory artystyczne pracy,
  • minimalna wysokość kwiatostanu palmy powinna wynosić 120 cm (liczona od początku zdobienia palmy).
 1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody finansowe.
 2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

§ 6. Ogłoszenie wyników

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24.03.2021 r.
 2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie: ckbislelis.pl oraz na profilu FB.
 3. Nagrody finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy, wskazany przez Uczestnika w karcie zgłoszeniowej.
 4. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
 2. Złożone prace pozostają do dyspozycji Organizatora konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECAMY

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

KONTAKT

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: kontakt@ckbislelis.pl

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

KONTAKT

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

Copyright © 2017-2023 Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie
Skip to content