Previous
Next

XVII DARCIE PIERZA – REGULAMIN PRZEGLĄDU

REGULAMIN XVII REGIONALNEGO PRZEGLĄDU WIDOWISK PRZEDSTAWIAJĄCYCH FRAGMENTY Z ŻYCIA DAWNYCH KURPIÓW PT. ”DARCIE PIERZA” – edycja stacjonarna 16 lutego 2023 r.

 

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie. Współorganizatorem Konkursu jest  Wójt Gminy Lelis.
 2. Adres organizatora: ul. Szkolna 48, 07-410 Lelis.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel. 29 7611077.

§ 2. Cele konkursu

Celami konkursu są:

 1. Popularyzacja i kultywowanie tradycji kurpiowskiej;
 2. Przekazywanie dzieciom i młodzieży dziedzictwa Kurpiów;
 3. Integracja kurpiowskich zespołów ludowych;
 4. Umożliwienie zespołom, grupom artystycznym stowarzyszeniom zaprezentowania dorobku artystycznego;
 5. Promocja gminy i regionu.

§ 3. Założenia organizacyjne

 1. Przegląd odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Lelis, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, sala widowiskowa CK-BiS.
 2. Udział w przeglądzie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 3. Przegląd jest otwarty i ma charakter konkursowy.
 4. Przegląd jest adresowany do zespołów folklorystycznych, ludowych i grup artystycznych działających w środowisku wiejskim i kultywujących tradycje kurpiowskie.
 5. Termin konkursu: 16 lutego 2023 r., początek wydarzenia o godzinie 10:00.
 6. Zgłoszenia udziału do przeglądu należy nadsyłać na K A R C I E  Z G Ł O S Z E N I A drogą elektroniczną na adres a.gromek@ckbislelis.pl, lub drogą pocztową na adres:

 Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2023 r. do godziny 15:00.

Zgłoszenie do przeglądu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wydarzenia.

 1. Wszelkie zapytania organizacyjne prosimy kierować na adres e-mail a.gromek@ckbislelis.pl.
 2. Rezygnację z udziału w przeglądzie należy złożyć Organizatorowi na adres mailowy podany w ust. 7 lub telefonicznie: 29 7611077.

§ 4. Założenia przeglądu

 1. Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu widowiska ukazującego życie i/lub obrzędy dawnych Kurpiów.
 2. Każdy/a zespół/grupa może zgłosić jedno przedstawienie.
 3. Nadesłane zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do jednej z trzech kategorii:
  • dzieci do lat 16 – w tej kategorii jest dopuszczalny udział maksymalnie czterech starszych osób, oprócz kapeli lub muzykanta, którzy akompaniują;
  • młodzież i dorośli do lat 50;
  • dorośli (powyżej 50 lat).

/decydujący głos w zaliczeniu  zespołu/ grupy do danej kategorii należy do komisji/

 1. Zespół uczestniczący po raz kolejny w przeglądzie, nie może przedstawić tego samego widowiska do trzech lat wstecz. Ograniczenie nie dotyczy spektakli on-line prezentowanych na przeglądzie niestacjonarnym w roku 2022.
 2. Czas prezentacji – do 30 minut.
 3. KOSZT PRZYJAZDU I POWROTU pokrywają UCZESTNICY.
 4. ORGANIZATOR zapewnia: profesjonalną komisję konkursową, jeden posiłek, bezpłatny udział w wydarzeniu, dyplomy, nagrody i wyróżnienia pieniężne.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • problemy w funkcjonowaniu Przeglądu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator, przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
  • przerwy w funkcjonowaniu Przeglądu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
  • udział w Przeglądzie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 1. Zespoły/ grupy  przyjeżdżają na występ w strojach scenicznych.  Z przyczyn organizacyjnych ORGANIZATOR  nie zapewnia garderoby/szatni do przebrania.
 2. Szczegółowa kolejność występów zespołów/grup w danej kategorii będzie opublikowana na stronie ORGANIZATORA www.ckbislelis.pl  do dnia 14 lutego 2023 r.

§ 5. Rozstrzygnięcie  i ocena

 1. Oceny występów uczestników dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Po występach wszystkich uczestników jury uda się na obrady. Podczas przerwy na obrady jury, uczestnicy otrzymają posiłek.
 3. Po uzgodnieniu werdyktu przewodniczący jury odczyta protokół z przeglądu, zostaną wręczone dyplomy.
 4. Nagrody i wyróżnienia pieniężne przyznane uczestnikom zostaną przekazane przelewem na konto bankowe wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Warunkiem dokonania przelewu jest podanie prawidłowych danych przez uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dane do przelewu podane przez uczestnika i nie będzie ich weryfikował.
 5. Wysokość nagród, wyróżnień będzie uzależniona od ilości uczestników Przeglądu oraz środków pozyskanych przez Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania indywidualnych wyróżnień za scenariusz lub reżyserię, a także za indywidualność aktorską.
 7. Uczestnicy przeglądu wyrażają zgodę na rejestrację dźwiękową, fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację i rozpowszechnianie utrwalonych w ten sposób materiałów w różnych formach przekazu medialnego: prasa, radio, telewizja, Internet i innych.
 8. Kryteria oceny występów zespołów/grup:
  • autentyczność artystów w widowisku;
  • gwara w wymowie i śpiewie;
  • treść widowiska;
  • ogólne wrażenie artystyczne.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Osoby zgłaszające się do Przeglądu akceptują przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką RODO Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszonego przedstawienia oraz jego jakość.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Przeglądu. OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA.
 4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników na czas przejazdów i trwania przeglądu.

Jedna odpowiedź

 1. To dobrze, że możemy powtórzyć widowiska, które ze względów pandemicznych przesłaliśmy w ub. roku w formie nagrania. Z tych samych względów zespoły również mniej się spotykały i było im trudniej opracować nowe widowisko na tegoroczną edycję. Dziękujemy, to dobra decyzja, będziemy się mogli spotkać w realu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECAMY

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

KONTAKT

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: kontakt@ckbislelis.pl

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

KONTAKT

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

Copyright © 2017-2023 Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie
Skip to content