Previous
Next

XV DARCIE PIERZA — REGULAMIN PRZEGLĄDU

REGULAMIN

XV REGIONALNEGO PRZEGLĄDU WIDOWISK

PRZEDSTAWIAJĄCYCH FRAGMENTY Z ŻYCIA DAWNYCH KURPIÓW PT. „DARCIE PIERZA”

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. ORGANIZATOR i WSPÓŁORGANIZATORZY: Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie, zwane dalej CK-BiS; Wójt Gminy Lelis;
 2. TERMIN: 20 lutego 2020 r., początek wydarzenia o godzinie 10:00;
 3. MIEJSCE: sala widowiskowa CK-BiS, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48;
 4. KOSZT PRZYJAZDU pokrywają UCZESTNICY.
 5. ORGANIZATOR zapewnia: profesjonalną komisję konkursową, jeden posiłek, bezpłatny udział w wydarzeniu, dyplom, nagrody i wyróżnienia pieniężne oraz honorarium za udział w Przeglądzie.
  Wysokość nagród, wyróżnień i honorarium będzie uzależniona od ilości uczestników Przeglądu oraz środków pozyskanych przez Organizatora.
  Nagrody i wyróżnienia pieniężne nie łączą się z honorarium za udział w przeglądzie.
  Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania indywidualnych wyróżnień za scenariusz lub reżyserię, a także za indywidualność aktorską.
 6. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres ckbis.lelis@onet.pl, lub drogą pocztową na adres wskazany w pkt 3, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r. Zgłoszenie do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wydarzenia.

  KARTA ZGŁOSZENIA

  Wszelkie ZAPYTANIA ORGANIZACYJNE prosimy kierować na adres e-mail: ckbis.lelis@onet.pl lub tel.: 29 7611077.

 7. Osoby zgłaszające się do Przeglądu akceptują przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką RODO Organizatora.
 8. Rezygnację z udziału w Przeglądzie należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi na adres mailowy podany w pkt 6 lub telefonicznie.
 9. UCZESTNICY Przeglądu, wyrażają zgodę na rejestrację dźwiękową, fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację i rozpowszechnianie utrwalonych w ten sposób materiałów w różnych formach przekazu medialnego: prasa, radio, telewizja, Internet i innych.
 10. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia UCZESTNIKÓW na czas przejazdów i trwania Przeglądu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. problemy w funkcjonowaniu Przeglądu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator, przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
  2. przerwy w funkcjonowaniu Przeglądu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
  3. udział w Przeglądzie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

CELE PRZEGLĄDU:

 1. Popularyzacja i kultywowanie tradycji kurpiowskiej;
 2. Przekazywanie dzieciom i młodzieży dziedzictwa Kurpiów;
 3. Integracja kurpiowskich zespołów ludowych;
 4. Umożliwienie zespołom, grupom artystycznym stowarzyszeniom zaprezentowania dorobku artystycznego.
 5. Promocja gminy i regionu.

ZAŁOŻENIA REGULAMINU:

 1. Przegląd jest otwarty i ma charakter konkursowy.
 2. Przegląd jest adresowany do zespołów folklorystycznych, ludowych i grup artystycznych działających w środowisku wiejskim i kultywujących tradycje kurpiowskie.
 3. Każdy/a zespół/grupa przedstawia jedno widowisko dotyczące życia i/lub obrzędów dawnych Kurpiów.
 4. Zespoły/grupy mogą wystąpić w konkursie w jednej z trzech n/w kategorii:
  1. dzieci do lat 16 – w tej kategorii  jest dopuszczalny udział maksymalnie czterech starszych osób, oprócz kapeli lub muzykanta, którzy akompaniują;
  2. młodzież i dorośli do lat 50;
  3. dorośli (powyżej 50 lat).
   Decydujący głos w zaliczeniu zespołu/ grupy do danej kategorii należy do komisji.
 5. Kryteria oceny występów zespołów/grup:
  1. autentyczność artystów w widowisku;
  2. gwara w wymowie i śpiewie;
  3. treść widowiska;ogólne wrażenie artystyczne.
 6. Zespół uczestniczący po raz kolejny w przeglądzie, nie może przedstawić tego samego widowiska do trzech lat wstecz.
 7. Czas prezentacji – do 20 minut.
 8. Skład zespołu – do 20 osób + opiekun.
 9. Zespoły/ grupy przyjeżdżają na występ w strojach scenicznych. Z przyczyn organizacyjnych ORGANIZATOR nie zapewnia garderoby/szatni do przebrania.
 10. Kolejność występu zespołów/grup:
  1. dzieci do lat 16;
  2. młodzież i dorośli do lat 50;
  3. dorośli (powyżej 50 lat).
   Szczegółowa kolejność występów zespołów/grup w danej kategorii  będzie opublikowana na stronie ORGANIZATORA www.ckbislelis.pl  do dnia 18 lutego 2020 r.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Przeglądu. OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECAMY

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

KONTAKT

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: kontakt@ckbislelis.pl

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

KONTAKT

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

Copyright © 2017-2023 Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie
Skip to content