Wyniki końcowe turnieju przedstawiają się następująco:
Kategoria dziewcząt do lat 9:
Grzyb Eliza – Kadzidło
Bakiera Maria – Łęg Starościński
Frydrych Lilianna – Ostrołęka
Kategoria dziewcząt 10-12 lat:
Żelazna Adrianna – Ostrołęka
Kurpiewska Maja – Łęg Starościński
Kategoria dziewcząt 13-14 lat:
Andrzejczyk Natalia – Łęg Starościński
Grala Nikola – Łęg Starościński
Kategoria chłopców do lat 9:
Potkaj Patryk – Dąbrówka
Fabiszewski Antoni – Ostrołęka
 Grochocki Szymon – Ostrołęka
Kategoria chłopców 10-12 lat:
Chełstowski Jerzy – Łomża
Krystosik Jakub – Rzekuń
Staśkiewicz Łukasz – Łęg Starościński
Kategoria chłopców 13-14 lat:
Chełstowski Bartosz – Łomża
Brzeski Mikołaj – Lelis
Tadrzak Wojciech – Ostrołęka
Kategoria OPEN rocznik 2007 i starsi:
Obiedziński Piotr – Łomża
Romankiewicz Romuald – Łomża
Bakiera Paweł – Ostrołęka
Przyznano także wyróżnienia:
Najstarszy uczestnik turnieju – Zygmunt Szczepanek (ur.1955) – Ostrołęka
Najmłodszy uczestnik turnieju – Antoni Dobkowski (ur.2017) – Ostrołęka
Najlepsza kobieta – Domurad Nicole – Siemnocha
Najlepszy zawodnik z gminy Lelis – Zofia Niechoda – Łęg Starościński
Najlepszy zawodnik z V kategorią szachową – Pliszka Stanisław – Kadzidło
Najlepszy zawodnik z IV kategorią szachową – Krajewski Paweł – Komorowo
Najlepszy zawodnik z III kategorią szachową – Jakub Żmudziński – Ostrołęka.

Regulamin Turnieju Szachowego o ,,Złotą Wieżę”

1. Cel zawodów:

Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Organizatorzy:

 • Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie

 • Wójt Gminy Lelis

 • Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

 • Gminne Zrzeszenie LZS w Lelisie

3. Miejsce i termin:

 • CK-BiS w Lelisie, ul. Szkolna 48 tel.(29) 761-10-77

 • 27 listopada 2022r. (niedziela) – godz.1000

4. Zgłoszenia:

 • pocztą elektroniczną na stronie programu www.chessarbiter.com

 • osobiście w dniu rozgrywania turnieju w godz. 9.00 – 9.50

5. Wpisowe:

 • dzieci i młodzież szkolna do lat 14 (rocznik 2008 i młodsi) – są zwolnieni z wpisowego

 • seniorki i seniorzy (rocznik 2007 i starsi) – 20 zł

6. System rozgrywek:

 • Turniej A – dla dzieci i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe) w kategoriach wiekowych.

a) dziewczęta – rocznik 2013 i młodsi

b) dziewczęta – rocznik 2010-2012

c) dziewczęta – rocznik 2008-2009

d) chłopcy – rocznik 2013 i młodsi

e) chłopcy – rocznik 2010-2012

f) chłopcy – rocznik 2008-2009

 • Turniej B – dla seniorów i seniorek (rocznik 2007 i starsi)

Turnieje rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund w tempie
30 minut na partię (15 minut dla zawodnika). Kojarzenie komputerowe programem Chessarbiter. Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.

7. Nagrody:

Dzieci i młodzież szkolna – puchary, nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodniczek/zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych.

Seniorzy i seniorki – puchary, atrakcyjne nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników

Uwaga !!! – wartość nagród jest uzależniona od ilości uczestników turnieju dokonujących wpisowego oraz środków finansowych pozyskanych od sponsorów.

Pamiątkowe medale – dla wszystkich uczestników turnieju.

8.Wyróżnienia:

 • dla najstarszego uczestnika turnieju – puchar i nagroda rzeczowa

 • dla najmłodszego uczestnika turnieju – puchar i nagroda rzeczowa

 • dla najlepszego zawodnika z gminy Lelis – puchar i nagroda rzeczowa

 • najlepszego zawodnika z III kategorią szachową – puchar i nagroda rzeczowa

 • najlepszego zawodnika z IV kategorią szachową – puchar i nagroda rzeczowa

 • najlepszego zawodnika z V kategorią szachową – puchar i nagroda rzeczowa

 • najlepszej kobiety – puchar i nagroda rzeczowa

8. Kontakt:

Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48

07-402 Lelis

tel. 29 7611077

e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

9. Postanowienia końcowe:

 • organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w regulaminie, którego decyzje są ostateczne

 • organizator zapewnia kawę, herbatę i posiłek regeneracyjny

 • organizator zapewnia sprzęt szachowy

 • zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie

 • rodzice/prawni opiekunowie dzieci i młodzieży oraz dorośli uczestnicy turnieju automatycznie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku

 • w turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach oraz Fide.

 

ORGANIZATORZY

 

Skip to content