Previous
Next

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WYKONANIE WIEŃCA DOŻYNKOWEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WYKONANIE WIEŃCA DOŻYNKOWEGO

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu pt. „Wieniec dożynkowy” jest Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie z siedzibą przy ul. Szkolnej 48, 07-402 Lelis, tel. 29 7611077.

2. CEL KONKURSU:

1) Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów;

2) Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją.

3. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do stowarzyszeń, sołectw, zespołów folklorystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich, instytucji kultury i osób fizycznych z gmin Powiatu Ostrołęckiego.

4. ZASADY KONKURSU:

1) Konkurs obejmuje jedną dziedzinę twórczości ludowej plastycznej – wieniec dożynkowy;

2) Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy;

3) Wstępne zgłoszenie wieńca dożynkowego do udziału w konkursie należy złożyć drogą mailową na adres ckbis.lelis@onet.pl do dnia 10 sierpnia 2020 r. W zgłoszeniu należy wpisać nazwę uczestników/a konkursu i nazwę gminy, z której będzie pochodził wieniec;

4) Wieniec dożynkowy winien być wykonany ze zbóż i kwiatów przy użyciu dawnych ozdób. Wysokość i kształt wieńca jest dowolny. Organizator wymaga, aby był on zgodny z tradycją dożynkową;

5) Do każdego wieńca należy przymocować w trwały sposób kartę identyfikacyjną z czytelną informacją zawierającą:

a) nazwę uczestników/a konkursu i nazwę gminy z której pochodzi;

b) imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu przedstawiciela wykonawców/ wykonawcy wieńca;

6) Wieniec należy dostarczyć do Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie, ul. Szkolna 48, do dnia 21 sierpnia 2020 roku do godziny 12:00.

5. KRYTERIA OCENY:

1) Oceny wieńców dożynkowych dokona Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator;

2) Komisja Konkursowa oceniając zgłoszone wieńce będzie się kierować takimi kryteriami jak: zgodność z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania, poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o tradycyjną formę, przy użyciu tradycyjnych ozdób.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I NAGRODY:

1) Ogłoszenie wyników Konkursu – dnia 24 sierpnia 2020 r. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie www.ckbislelis.pl oraz na profilu FB Organizatora.

2 ) Laureat Konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 1.500,00 złotych. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują nagrody finansowe za udział. Wysokość nagród będzie uzależniona od ilości zgłoszonych wieńców i posiadanych środków;

3) Po rozstrzygnięciu Konkursu jego Uczestnicy są zobowiązani do odebrania wykonanych przez siebie wieńców dożynkowych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) zgodnie z celami statutowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkursu prac;

2) Powyższy regulamin oraz Karta identyfikacyjna dostępne są na stronie internetowej: www.ckbislelis.pl

WZÓR KARTY IDENTYFIKACYJNEJ

3) Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela dział promocji i sportu w CK-BiS w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, tel. 29 761-10-77, mail: ckbislelis@onet.pl

4) informacja o ewentualnym udziale w korowodzie po mszy świętej w dniu 23.08.2020 r. zostanie podana w osobnej wiadomości zamieszczonej na stronie www i profilu FB Organizatora w terminie do dnia 03.08.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECAMY

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

KONTAKT

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: kontakt@ckbislelis.pl

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

KONTAKT

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

Copyright © 2017-2023 Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie
Skip to content