Previous
Next

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ROBOTY Z PLANETY LEMA”

CK-BiS w Lelisie zaprasza uczniów szkół podstawowych gminy Lelis do udziału w konkursie inspirowanym twórczością Stanisława Lema.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ROBOTY Z PLANETY LEMA”

§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu pt. „Roboty z planety Lema” jest Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie z siedzibą przy ul. Szkolnej 48, 07-402 Lelis, tel. 29 7611077.

§ 2. CELE KONKURSU

 • Rozbudzenie zainteresowania twórczością Stanisława Lema wśród dzieci i młodzieży;
 • Promowanie czytelnictwa;
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
 • Rozwijanie twórczości, kreatywności i wyobraźni;
 • Prezentacja talentów plastycznych.

§ 3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Lelis z podziałem na kategorie wiekowe:

 • kategoria 1 – uczniowie klas O-III szkół podstawowych;
 • kategoria 2 – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych;

Zadania uczestników:

 • Zadaniem uczniów klas O-III SP jest zaprojektowanie kostiumu robota z dostępnych materiałów oraz wykonanie zapisu cyfrowego (zdjęcia uczestnika w własnoręcznie przygotowanym stroju robota).
 • Zadaniem uczniów klas IV-VIII SP jest wykonanie projektu przestrzennego robota – postaci fantastycznej ze swojej wyobraźni do wysokości nie większej niż 50 centymetrów.
 • Jeden uczestnik może przedstawić do konkursu tylko jedną pracę.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Prace należy przekazać organizatorowi w formie cyfrowej (zdjęcie w formacie JPG), na wskazany adres mailowy: ckbis.lelis@onet.pl, wpisując w temacie wiadomości: Konkurs plastyczny – Roboty z planety Lema. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasę, miejscowość, szkołę, wiek oraz numer telefonu do kontaktu.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie na wskazany adres oświadczenia/zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz wykorzystywania wizerunku. Oświadczenie/zgodę wypełnia rodzic/ opiekun prawny. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • Zgłoszenie uczestnika konkursu wraz z oświadczeniem należy złożyć w formie papierowej w CK-BiS w Lelisie lub jej oddziałach bibliotecznych lub wysłać pocztą tradycyjną z dopiskiem „Konkurs – Roboty z planety Lema” na adres: Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2021 r. Organizator Konkursu będzie brał pod uwagę datę stempla pocztowego. Uczestnik konkursu przesyła pracę na własny koszt.
 • Wzór oświadczenia dostępny jest pod odnośnikiem OŚWIADCZENIE, w budynku CK-BiS w Lelisie oraz oddziałach bibliotecznych;
 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

§ 5. KOMISJA KONKURSOWA

Do oceny prac konkursowych zostanie zwołana Komisja Konkursowa, która będzie brała pod uwagę następujące kryteria: pomysłowość, oryginalność, samodzielność wykonania, ogólną estetykę wykonania.
Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych:

 • klasy O-III,
 • klasy IV-VIII,

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika konkursu zgody na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 6. FINAŁ KONKURSU I NAGRODY:

Fundatorem nagród jest Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 czerwca 2021 r. Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie: www.ckbislelis.pl oraz na profilu FB Organizatora.
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania i wręczenia dowolnej liczby nagród głównych oraz wyróżnień, w zależności od prezentowanego poziomu artystycznego konkursu.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
Lista nagrodzonych i wyróżnionych laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie oraz na profilu FB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECAMY

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

KONTAKT

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: kontakt@ckbislelis.pl

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

KONTAKT

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

Copyright © 2017-2023 Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie
Skip to content