Previous
Next

REGULAMIN KONKURSU „IMIĘ BIBLIOTECZNEJ PACYNKI”

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie.
 2. Adres organizatora: ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje pod nr 29 7611077.

§ 2. Cele konkursu

 1. Wybór imienia dla pacynki, która będzie elementem wspierającym działania promujące CK-BiS w Lelisie.
 2. Rozwijanie twórczości, kreatywności i wyobraźni.
 3. Rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości artystycznej.
 4. Prezentacja talentów plastycznych.

§ 3. Założenia organizacyjne

1. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:

 • Etap I – wykonanie rysunku naszej pacynki, nadanie jej imienia i nadesłanie prac do CK-BiS lub dostarczenie ich do naszych filii bibliotecznych.
 • Etap II – wyłonienie z wszystkich propozycji trzech najczęściej nadawanych imion, które wezmą udział w plebiscycie. Wybrane propozycje zostaną poddane pod głosowanie internautów na profilu FB Organizatora: https://www.facebook.com/ckbislelis

§ 4. Szczegółowe warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie na wskazany adres oświadczenia/zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu. Oświadczenie/zgodę wypełnia rodzic/ opiekun prawny. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

WZÓR OŚWIADCZENIA

 1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie portretu naszej bibliotecznej pacynki oraz nadanie jej imienia.  Jeden uczestnik może wykonać i zgłosić tylko 1 pracę plastyczną z nadanym imieniem.
 2. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Lelis.
 3. Prace powinny być wykonane maksymalnie w formacie A4, techniką dowolną – bez materiałów sypkich.  Nie dopuszcza się wykorzystania gotowych elementów oraz techniki komputerowej.
 4. Praca musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 5 lat) organizator dopuszcza wykonanie pracy pod kierunkiem rodzica bądź nauczyciela.
 5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: – imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, telefon lub  adres e-mail.

§ 5. Komisja konkursowa

 1. Prace w I etapie oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora, natomiast w II etapie  przez internautów  za pomocą oddanych głosów.
 2. Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria: pomysłowość oraz kreatywność nadanego imienia, zgodność pracy z tematem, oryginalność, samodzielność wykonania, ogólna estetyka pracy.
 3. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii:
 • I kategoria: przedszkole (dzieci w wieku 3 – 5 lat)
 • II kategoria: oddziały przedszkolne 0 – klasa 3 SP
 • III kategoria: klasy 4 – 8 SP
 1. Prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych .

§ 6. Termin i miejsce nadsyłania prac

 1. Prace wraz z papierową wersją oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego należy dostarczyć do CK-BiS w Lelisie lub jej filii bibliotecznych.
 2. Istnieje możliwość przesłania pracy w formie elektronicznej na adres ckbis@ckbislelis.pl pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia w wersji papierowej do CK-BiS w Lelisie.
 3. Pracę można wysłać pocztą w zamkniętej kopercie, z napisem „KONKURS NA IMIĘ BIBLIOTECZNEJ PACYNKI” adres: Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis Organizator Konkursu będzie brał pod uwagę datę stempla pocztowego. Uczestnik konkursu przesyła pracę na własny koszt.
 1. Termin nadsyłania prac I etapu konkursu upływa dnia 12 marca 2021 r.
 2. Termin zakończenia II etapu konkursu upływa 21 marca 2021 r.

§ 7. Finał konkursu i nagrody

 1. Fundatorem nagród jest Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 marca 2021 r. Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie: https://archiwum.ckbislelis.pl/ oraz na profilu FB Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania i wręczenia dowolnej liczby nagród głównych oraz wyróżnień, w zależności od prezentowanego poziomu artystycznego konkursu.
 3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
 4. Lista nagrodzonych i wyróżnionych laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie oraz na profilu FB.
 5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na stronie internetowej, profilu FB oraz platformie e-learning.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECAMY

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

KONTAKT

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: kontakt@ckbislelis.pl

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

KONTAKT

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

Copyright © 2017-2023 Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie
Skip to content