Previous
Next

KURS PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY „BĄDŹ BEZPIECZNA NA WSI”

REGULAMIN KURSU PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNEGO „BĄDŹ BEZPIECZNA NA WSI”

 organizowanego przez Stowarzyszenie Projekt Radomir, Koło Gospodyń Wiejskich „Borówki” w Lelisie, Wójta Gminy Lelis Stefana Prusika, Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie przy wsparciu Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Organizatorami kursu są: Stowarzyszenie Projekt Radomir, Koło Gospodyń Wiejskich „Borówki” w Lelisie, Wójt Gminy Lelis Stefan Prusik, Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie przy wsparciu Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

§ 2

Celem prowadzonego kursu jest nauka właściwych reakcji i stosowania technik samoobrony w sytuacjach i miejscach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego.
Głównym celem kursu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i poza nim, budowanie postawy asertywnej, pewności siebie, umiejętności logicznego myślenia i szybkiej, adekwatnej reakcji w sytuacjach zagrożenia. Celem dodatkowym jest przekazanie uczestniczkom wiedzy na temat możliwości ochrony i pomocy prawnej oraz psychologicznej. Podczas prowadzonych zajęć Panie poznają techniki samoobrony, poprawią swoją kondycję fizyczną, nauczą się techniki udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań podczas codziennych prac w gospodarstwie domowym (rolnym), lub podczas pobytu w pobliskich lasach, ponadto poznają zasady zdrowego odżywiania.

§ 3

Uczestnikiem może być kobieta, która ukończyła 16 lat, zamieszkuje na wsi w powiecie ostrołęckim, u której nie występują przeciwwskazania do udziału w szkoleniu ze względu na stan zdrowia.

§ 4

Uczestniczki posiadają polisę ubezpieczeniową i nie ponoszą żadnych opłat za udział w kursie.

§ 5

Uczestniczki zgłaszające się na kurs akceptują przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką RODO Organizatora.

§ 6

Uczestniczki kursu, wyrażają zgodę na rejestrację dźwiękową, fotografowanie i filmowanie oraz na publikację i rozpowszechnianie utrwalonych w ten sposób materiałów w różnych formach przekazu medialnego: prasa, radio, telewizja, Internet i innych.

Rozdział II

Organizacja szkolenia

§ 1

Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w salach mieszczących się w budynku CK-BiS w Lelisie przy ul. Szkolnej 48.

§ 2

Treningi – zajęcia praktyczne prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy z regionalnych klubów samoobrony i sztuk walki.

§ 3

Wykłady i zajęcia praktyczne z samoobrony odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

§4

W treningu może uczestniczyć grupa nie większa niż 18 osób.

§ 5

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są przez Stowarzyszenie Projekt Radomir na adres e-mail: projektradomir@gmail.com.

KARTA ZGŁOSZENIA

O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji udziela Robert Niedzwiecki pod nr tel. 607 084 012.

§ 6

Uczestniczki zgłaszające się na kurs samoobrony są zobowiązane do złożenia karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 7

Do zajęć praktycznych wymagany jest strój sportowy. Organizator kursu nie zapewnia stroju sportowego używanego podczas ćwiczeń.

§ 8

W trakcie prowadzonych zajęć uczestnicy kursu mogą wykonywać wyłącznie ćwiczenia wskazane przez instruktora i pod jego bezpośrednim nadzorem. Naruszenie powyższego obowiązku uzasadnia pozbawienie uczestnika możliwości dalszego udziału w kursie.

 § 9

Przebywając podczas zajęć w obiekcie sportowym i korzystając z jego wyposażenia. Uczestnicy kursu muszą stosować się do obowiązującego regulaminu obiektu, przepisów bhp oraz instrukcji i poleceń wydawanych przez prowadzącego zajęcia.

§ 10

W trakcie zajęć zabrania się używania jakichkolwiek przedmiotów niezaakceptowanych do ćwiczeń przez prowadzącego zajęcia, używania wyposażenia hali sportowej niezgodnie z przeznaczeniem, stosowania nadmiernej siły fizycznej i niereagowania na sygnały o zakończeniu ćwiczenia (rezygnacji z dalszego ćwiczenia) dawane przez partnera.

§ 11

W przypadku wystąpienia symptomów kontuzji, stanu zagrożenia zdrowia czy innego rodzaju problemów obowiązkiem ćwiczących jest natychmiastowe powiadomienie instruktora.

§ 12

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie kursu.

OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECAMY

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

KONTAKT

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: kontakt@ckbislelis.pl

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

KONTAKT

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

Copyright © 2017-2023 Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie
Skip to content