Previous
Next

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

§1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Gminnego Konkursu Ortograficznego jest Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie.
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu gminy Lelis.

§2. CELE KONKURSU

 1. Podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów.
 2. Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
 3. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych, wspieranie uzdolnień uczniów.
 4. Integrowanie środowiska gminnego.

§3. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów – szkolnego (każda klasa pisze dyktando, które tworzy i sprawdza nauczyciel języka polskiego uczący w danej klasie) i gminnego (finał odbywa się w Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie).
 2. Konkurs przeprowadzany będzie w pięciu kategoriach wiekowych IV, V, VI, VII, VIII klasa.
 3. W etapie szkolnym z każdej klasy wyłoniony zostanie uczeń, który popełnił najmniej błędów. W przypadku, gdy dwóch uczniów popełni najmniej błędów, nauczyciel wybiera tylko jednego ucznia.
 4. Udział w konkursie należy potwierdzić najpóźniej do 15 listopada 2019 r. przesyłając drogą elektroniczną (ckbis.lelis@onet.pl) kartę zgłoszenia. /załącznik nr 1/
 5. Etap szkolny musi być przeprowadzony do 30 listopada. Przeprowadza go nauczyciel uczący języka polskiego w danej klasie, następnie sprawdza prace. Zestawienie wyników wykonuje koordynator konkursu w danej szkole i przekazuje je organizatorowi drogą mailową do dnia 20 grudnia 2019 r. /załącznik nr 2/
 6. Etap gminny odbędzie się 22 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie.
 7. Laureaci etapów szkolnych przyjeżdżają na etap gminny pod opieką rodziców bądź nauczycieli. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu.
 8. Zwycięzców etapu gminnego w każdej kategorii wyłoni komisja powołana przez dyrektora Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie.
 9. Laureaci Gminnego Konkursu Ortograficznego otrzymają nagrodę rzeczową oraz tytuł Mistrza Ortografii. Nagrody rzeczowe otrzymają również osoby, które zajmą II i III miejsce. Dla pozostały uczestników przygotowane będą nagrody pocieszenia.
 10. W etapie gminnym Komisja wyłoni również najlepszą szkołę, która zdobędzie najwięcej punktów. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:
  Uczeń, który zajmie I miejsce – 3 punkty,
  Uczeń, który zajmie II miejsce – 2 punkty,
  Uczeń, który zajmie III miejsce – 1 punkt.
  Następnie punkty ze wszystkich kategorii będą sumowane i szkoła, której uczeń zdobędzie najwyższą sumę punktów otrzyma nagrodę pieniężną.

§4. ZASADY PISANIA GMINNEGO DYKTANDA

 1. Prace uczniów winny być napisane na karcie formatu A4.
 2. Zabrania się używania korektora; błędnie napisaną literę lub wyraz należy skreślić i powyżej umieścić wersję poprawną.
 3. Wszelkie zapisy nieczytelne lub niejednoznaczne będą interpretowane na niekorzyść piszącego.
 4. Wszelkie błędy podlegają następującej klasyfikacji, zgodnie ze wskazaniami Rady Języka Polskiego www.rjp.pan.pl/:

Błędy ortograficzne I stopnia:

 • błędy w zakresie pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż (w tym wyjątki od pisowni rz po spółgłoskach), ch-h;
 • błędy w zakresie pisowni „nie” z różnymi częściami mowy;
 • błędy w pisowni zakończeń -ji, -ii, -i;
 • błędy w pisowni wyrazów wielką i małą literą (z wyjątkiem pisowni przymiotników dzierżawczych);
 • błędy w zakresie pisowni cząstki -by z osobowymi formami czasownika;
 • błędy w zapisie przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws-;
 • błędy w pisowni nosówek (ą, ę) oraz połączeń om, on, em, en.

Błędy ortograficzne II stopnia:

 • pisownia wyrażeń przyimkowych;
 • dzielenie wyrazów przy przenoszeniu do nowej linii;
 • pisownia zakończeń –ski, -cki, -dzki, -stwo, -wstwo;
 • pisownia przedrostków z-, s-, ś-;
 • pisownia -by z pozostałymi częściami mowy;
 • opuszczanie, przestawianie liter;
 • zmiękczenia;
 • błędy interpunkcyjne;
 1. Trzy błędy II stopnia traktujemy jako jeden błąd I stopnia.
 2. Opuszczenie całego wyrazu traktujemy jako jeden błąd I stopnia.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie pytania dotyczące spraw organizacyjnych konkursu prosimy kierować na adres mailowy CK-BiS: ckbis.lelis@onet.pl bądź pod numerem telefonu 297611077.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECAMY

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

KONTAKT

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: kontakt@ckbislelis.pl

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

KONTAKT

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

Copyright © 2017-2023 Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie
Skip to content